čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
... से यह नतीजा निकलता है कि...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
संक्षेप में...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
हम यह देख सकते हैं कि...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
... के अनुसार
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje