turecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
Özetlemek gerekirse ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
Kısacası ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
Sonuç olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
Genel olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
... bizi ... sonucuna götürür.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje