rumunsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
Însumând totul...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
Rezumând,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
Per ansamblu...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
În mare...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
...ne duce la concluzia că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
Putem observa prin urmare că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
Pentru a restabili echilibrul...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje