italsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Yhteenvetona...
Riassumendo...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Yhteenvetona...
Concludendo...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Kaiken kaikkiaan
Complessivamente...
Používá se k obecnému posouzení práce
Yleisesti ottaen
In generale...
Používá se k obecnému posouzení práce
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
.... ci porta a concludere che...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Näemme siis, että...
Siamo dunque portati a credere che...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Kaiken kaikkiaan
Tirando le somme...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Používá se pro jasný závěr
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje