esperantsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
La antaŭa diskuto provis...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Yhteenvetona...
Por resumi…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Yhteenvetona...
En resumo,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Kaiken kaikkiaan
Entute...
Používá se k obecnému posouzení práce
Yleisesti ottaen
Ĝenerale...
Používá se k obecnému posouzení práce
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Näemme siis, että...
Ni povas vidi, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Kaiken kaikkiaan
Entute...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Používá se pro jasný závěr
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje