arabsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Yhteenvetona...
لتلخيص ما سبق...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Yhteenvetona...
إجمالاً، ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Kaiken kaikkiaan
إجمالا...
Používá se k obecnému posouzení práce
Yleisesti ottaen
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Používá se k obecnému posouzení práce
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Näemme siis, että...
نستطيع أن نرى أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Kaiken kaikkiaan
في نهاية الأمر...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Používá se pro jasný závěr
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje