řecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ni komencis ĉi paperon kun...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La antaŭa diskuto provis...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Por resumi…
Εν περιλήψει,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En resumo,...
Εν ολίγοις,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Entute...
Εν συντομία,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ĝenerale...
Σε γενικές γραμμές,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Ni povas vidi, ke...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Entute...
Συνοπτικά...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Používá se pro jasný závěr
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje