arabsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ni komencis ĉi paperon kun...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La antaŭa diskuto provis...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Por resumi…
لتلخيص ما سبق...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En resumo,...
إجمالاً، ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Entute...
إجمالا...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ĝenerale...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Používá se k obecnému posouzení práce
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Ni povas vidi, ke...
نستطيع أن نرى أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Entute...
في نهاية الأمر...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Používá se pro jasný závěr
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje