turecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Používá se pro zahájení shrnutí práce
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Til at opsummere...
Özetlemek gerekirse ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Summarisk,...
Kısacası ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Alt i alt...
Sonuç olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
I det store og hele...
Genel olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...fører os til den konklusion at...
... bizi ... sonucuna götürür.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan derefter se at...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alt dette peger på det faktum at...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ligevægtigt...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Používá se pro jasný závěr
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje