švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Til at opsummere...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Summarisk,...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Alt i alt...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
I det store og hele...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...fører os til den konklusion at...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan derefter se at...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alt dette peger på det faktum at...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ligevægtigt...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje