španělsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotesen blev testet med data dækning...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Til at opsummere...
En resumen,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Summarisk,...
En síntesis,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Alt i alt...
En definitiva,...
Používá se k obecnému posouzení práce
I det store og hele...
En términos generales,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...fører os til den konklusion at...
... nos lleva a la conclusión de que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan derefter se at...
Podemos evidenciar que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alt dette peger på det faktum at...
Todo esto apunta a...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ligevægtigt...
En resumen...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Používá se pro jasný závěr
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje