rumunsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotesen blev testet med data dækning...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Til at opsummere...
Însumând totul...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Summarisk,...
Rezumând,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Alt i alt...
Per ansamblu...
Používá se k obecnému posouzení práce
I det store og hele...
În mare...
Používá se k obecnému posouzení práce
...fører os til den konklusion at...
...ne duce la concluzia că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan derefter se at...
Putem observa prin urmare că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alt dette peger på det faktum at...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ligevægtigt...
Pentru a restabili echilibrul...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Používá se pro jasný závěr
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje