portugalsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Este trabalho começou apontando...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
A prévia discussão buscou...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotesen blev testet med data dækning...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Til at opsummere...
Resumindo, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Summarisk,...
Em suma, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Alt i alt...
Em síntese, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
I det store og hele...
De modo geral, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...fører os til den konklusion at...
...nos leva à conclusão de que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan derefter se at...
Pode-se ver então que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alt dette peger på det faktum at...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ligevægtigt...
Recapitulando, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Používá se pro jasný závěr
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje