polsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Til at opsummere...
Podsumowując, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Summarisk,...
W podsumowaniu, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Alt i alt...
W sumie...
Používá se k obecnému posouzení práce
I det store og hele...
Ogólnie...
Používá se k obecnému posouzení práce
...fører os til den konklusion at...
...prowadzi do wniosku, że...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan derefter se at...
Widzimy więc, że...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alt dette peger på det faktum at...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ligevægtigt...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Používá se pro jasný závěr
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje