arabsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotesen blev testet med data dækning...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Til at opsummere...
لتلخيص ما سبق...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Summarisk,...
إجمالاً، ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Alt i alt...
إجمالا...
Používá se k obecnému posouzení práce
I det store og hele...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Používá se k obecnému posouzení práce
...fører os til den konklusion at...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan derefter se at...
نستطيع أن نرى أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alt dette peger på det faktum at...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ligevægtigt...
في نهاية الأمر...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Používá se pro jasný závěr
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje