španělsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

我们以说明...开始这篇论文
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前面的讨论旨在...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
假设被...方面的数据验证
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
总结来说,...
En resumen,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
归纳一下,...
En síntesis,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
总之,...
En definitiva,...
Používá se k obecnému posouzení práce
总体而言,...
En términos generales,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...让我们得出...的结论
... nos lleva a la conclusión de que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
上述论据证实...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
我们可以看出...
Podemos evidenciar que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
所有这些都指向...
Todo esto apunta a...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
了解...可以帮助揭示...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
权衡一下,...
En resumen...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
因此,我们的论点是有一些因素...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Používá se pro jasný závěr
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje