turecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
Özetlemek gerekirse ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
Kısacası ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
Sonuç olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
Genel olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
... bizi ... sonucuna götürür.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje