arabsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
لتلخيص ما سبق...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
إجمالاً، ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
إجمالا...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
نستطيع أن نرى أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
في نهاية الأمر...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje