rumunsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
لتلخيص ما سبق...
Însumând totul...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
إجمالاً، ...
Rezumând,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
إجمالا...
Per ansamblu...
Používá se k obecnému posouzení práce
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
În mare...
Používá se k obecnému posouzení práce
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...ne duce la concluzia că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
نستطيع أن نرى أنّ...
Putem observa prin urmare că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
في نهاية الأمر...
Pentru a restabili echilibrul...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Používá se pro jasný závěr
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje