německy | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
لتلخيص ما سبق...
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
إجمالاً، ...
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
إجمالا...
Im Großen und Ganzen...
Používá se k obecnému posouzení práce
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Insgesamt...
Používá se k obecnému posouzení práce
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
نستطيع أن نرى أنّ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
في نهاية الأمر...
Alles in allem...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Používá se pro jasný závěr
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje