italsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
لتلخيص ما سبق...
Riassumendo...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
إجمالاً، ...
Concludendo...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
إجمالا...
Complessivamente...
Používá se k obecnému posouzení práce
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
In generale...
Používá se k obecnému posouzení práce
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
.... ci porta a concludere che...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
نستطيع أن نرى أنّ...
Siamo dunque portati a credere che...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
في نهاية الأمر...
Tirando le somme...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Používá se pro jasný závěr
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje