francouzsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
لتلخيص ما سبق...
Pour résumer...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
إجمالاً، ...
En résumé...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
إجمالا...
Globalement...
Používá se k obecnému posouzení práce
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Dans l'ensemble...
Používá se k obecnému posouzení práce
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...nous amène à la conclusion que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
نستطيع أن نرى أنّ...
On peut alors voir que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tout cela indique que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
في نهاية الأمر...
En définitive...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Používá se pro jasný závěr
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje