dánsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypotesen blev testet med data dækning...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
لتلخيص ما سبق...
Til at opsummere...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
إجمالاً، ...
Summarisk,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
إجمالا...
Alt i alt...
Používá se k obecnému posouzení práce
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I det store og hele...
Používá se k obecnému posouzení práce
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...fører os til den konklusion at...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan derefter se at...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Alt dette peger på det faktum at...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
في نهاية الأمر...
Ligevægtigt...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Používá se pro jasný závěr
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje