vietnamsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Tóm lại...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Tóm lại...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Về tổng thể...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
Nhìn chung...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
... có thể giúp chứng tỏ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Nhìn nhận một cách khách quan...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje