španělsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
En resumen,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
En síntesis,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
En definitiva,...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
En términos generales,...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
... nos lleva a la conclusión de que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Podemos evidenciar que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Todo esto apunta a...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
En resumen...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje