portugalsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Este trabalho começou apontando...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
A prévia discussão buscou...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Resumindo, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Em suma, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Em síntese, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
De modo geral, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
...nos leva à conclusão de que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Pode-se ver então que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Tudo isso aponta para o fato que ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Recapitulando, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje