rumunsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Obecný začátek eseje/seminární práce
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Obecný začátek pro představení daného tématu
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Trecând din nou în revistă factorii...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
รูปแบบคงที่...คือ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Představování hlavní témat práce
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Această lucrare explorează cauzele...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Pro uvedení hlavního cíle studia
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

ในความหมาย... หมายถึง...
Prin definiție, ... înseamnă...
Pro definování určitého slova
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro definování určitého slova
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova
คำนี้...หมายถึง...
Termenul...se referă la...
Pro definování určitého slova
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...este înțeles ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Este important să accentuăm...
Pro upozornění na danou definici
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Neformální způsob pro definování určitého slova
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
เราหมายถึงว่า...
Ceea ce vrem să spunem este...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Pro další vysvětlení definice
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Pro uvedení hlavní hypotézy
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Pro uvedení hlavní hypotézy
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Pro uvedení hlavní hypotézy
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Pro uvedení hlavní hypotézy
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci