rumunsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Ya es bien sabido que...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Mucho se ha escrito sobre...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Examinaremos los factores...
Trecând din nou în revistă factorii...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un tema persistente en... es...
O temă recurentă in domeniul...este...
Představování hlavní témat práce
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Esta investigación explora las causas de...
Această lucrare explorează cauzele...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Tenemos como propósito...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

...es por definición...
Prin definiție, ... înseamnă...
Pro definování určitého slova
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro definování určitého slova
Es importante entender correctamente la definición de...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova
El término... se refiere a...
Termenul...se referă la...
Pro definování určitého slova
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
De acuerdo con..., ... se define como...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... se entiende como...
...este înțeles ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Es importante enfatizar...
Este important să accentuăm...
Pro upozornění na danou definici
Nuestro punto de enfoque será...
Atenţia noastră este acum asupra...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Queremos decir...
Ceea ce vrem să spunem este...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Se han ofrecido varias explicaciones...
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Pro další vysvětlení definice
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
X encontró una relación significativa entre... y ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci