německy | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Este cunoscut tuturor faptul că...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Obecný začátek pro představení daného námětu
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Trecând din nou în revistă factorii...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
O temă recurentă in domeniul...este...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Představování hlavní témat práce
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Această lucrare explorează cauzele...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autorii mai multor studii recente au propus...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Unsere Intention ist, ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Prin definiție, ... înseamnă...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Pro definování určitého slova
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Pro definování určitého slova
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Pro definování určitého slova
Termenul...se referă la...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Pro definování určitého slova
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...este înțeles ca...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Este important să accentuăm...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Pro upozornění na danou definici
Atenţia noastră este acum asupra...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Ceea ce vrem să spunem este...
Damit meinen wir...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Pro další vysvětlení definice
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Urmând..., experții au demonstrat că...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci