dánsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Det er et velkendt faktum at...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Ein beständiges Thema in ... ist...
Et vedvarende emne i...er...
Představování hlavní témat práce
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Unsere Intention ist, ...
Vores formål er at...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Ved definition...betyder...
Pro definování určitého slova
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pro definování určitého slova
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Pro definování určitého slova
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Termet... henviser til...
Pro definování určitého slova
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Gemäß ... wird ... definiert als...
Ifølge..., defineres...som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...forståes sædvanligvis som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Det er vigtigt at understrege...
Pro upozornění na danou definici
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Vores fokus er på...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Damit meinen wir...
Hvad vi mener er at...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Pro další vysvětlení definice
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci