thajsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Obecný začátek eseje/seminární práce
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Obecný začátek pro představení daného tématu
Közismert tény, miszerint...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Rengeteg anyag szól arról...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Obecný začátek pro představení daného námětu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Utána áttekintjük a tényezőket...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
A...egy állandó téma a ...-ban.
รูปแบบคงที่...คือ...
Představování hlavní témat práce
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
A célunk, hogy...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
ในความหมาย... หมายถึง...
Pro definování určitého slova
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pro definování určitého slova
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Pro definování určitého slova
A .... kifejezés arra utal, hogy...
คำนี้...หมายถึง...
Pro definování určitého slova
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
.... szerint a .... jelentése, hogy....
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Fontos hangsúlyozni, hogy...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Pro upozornění na danou definici
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
เราหมายถึงว่า...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Pro další vysvětlení definice
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Pro uvedení hlavní hypotézy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Pro uvedení hlavní hypotézy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci