portugalsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Para responder esta questão deve-se observar...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Közismert tény, miszerint...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Rengeteg anyag szól arról...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
É consenso geral que...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Utána áttekintjük a tényezőket...
Analisa-se agora os fatores...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Esta análise visa identificar...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
A...egy állandó téma a ...-ban.
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Představování hlavní témat práce
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
A célunk, hogy...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Pro uvedení hlavního cíle studia
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Por definição, ... significa...
Pro definování určitého slova
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Pro definování určitého slova
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
É importante deixar claro a definição de...
Pro definování určitého slova
A .... kifejezés arra utal, hogy...
O termo...refere-se à/ao...
Pro definování určitého slova
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
.... szerint a .... jelentése, hogy....
De acordo com...,...é definido(a) como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...geralmente significa...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Fontos hangsúlyozni, hogy...
É importante enfatizar que...
Pro upozornění na danou definici
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
O foco é em/no/na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
O que se quer dizer é...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Diversas explicações foram dadas.
Pro další vysvětlení definice
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...encontrou significante correlação entre...e...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci