rumunsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Obecný začátek eseje/seminární práce
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Obecný začátek pro představení daného tématu
これは周知の事実だが、・・・
Este cunoscut tuturor faptul că...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
・・・・と言われているが、・・・
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
・・・・という事実について検討すると、・・・
Trecând din nou în revistă factorii...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
O temă recurentă in domeniul...este...
Představování hlavní témat práce
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Această lucrare explorează cauzele...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
最近では・・・・と言われているが、
Autorii mai multor studii recente au propus...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
私たちの目的は・・・・
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Pro uvedení hlavního cíle studia
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Prin definiție, ... înseamnă...
Pro definování určitého slova
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro definování určitého slova
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termenul...se referă la...
Pro definování určitého slova
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...este înțeles ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
・・・・を強調することは重要である。
Este important să accentuăm...
Pro upozornění na danou definici
私たちは・・・・に重点を置いている。
Atenţia noastră este acum asupra...
Neformální způsob pro definování určitého slova
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
私たちが意味しているのは・・・・
Ceea ce vrem să spunem este...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
複数の例が見受けられる。
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Pro další vysvětlení definice
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Urmând..., experții au demonstrat că...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Pro uvedení hlavní hypotézy
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Pro uvedení hlavní hypotézy
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Pro uvedení hlavní hypotézy
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Pro uvedení hlavní hypotézy
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci