thajsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Obecný začátek eseje/seminární práce
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Obecný začátek pro představení daného tématu
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Tale tematica è stata lungamente discussa...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Obecný začátek pro představení daného námětu
Seppure è unanime che...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un tema ricorrente parlando di... è...
รูปแบบคงที่...คือ...
Představování hlavní témat práce
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Questa ricerca esplora le cause di...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Il mio obiettivo è quello di...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
ในความหมาย... หมายถึง...
Pro definování určitého slova
In questo contesto il termine indica...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pro definování určitého slova
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Pro definování určitého slova
Il termine... si riferisce a...
คำนี้...หมายถึง...
Pro definování určitého slova
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Secondo... il termine assume il significato di...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...indica generalmente...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
È importante enfatizzare...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Pro upozornění na danou definici
Ci concentreremo su...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
In conclusione è necessario definire il significato di...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Quello che si intende dire con questo è che...
เราหมายถึงว่า...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Sono state fornite numerose spiegazioni.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Pro další vysvětlení definice
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Pro uvedení hlavní hypotézy
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci