rumunsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Seppure è unanime che...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Trecând din nou în revistă factorii...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un tema ricorrente parlando di... è...
O temă recurentă in domeniul...este...
Představování hlavní témat práce
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Questa ricerca esplora le cause di...
Această lucrare explorează cauzele...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Il mio obiettivo è quello di...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Prin definiție, ... înseamnă...
Pro definování určitého slova
In questo contesto il termine indica...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro definování určitého slova
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova
Il termine... si riferisce a...
Termenul...se referă la...
Pro definování určitého slova
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Secondo... il termine assume il significato di...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...indica generalmente...
...este înțeles ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
È importante enfatizzare...
Este important să accentuăm...
Pro upozornění na danou definici
Ci concentreremo su...
Atenţia noastră este acum asupra...
Neformální způsob pro definování určitého slova
In conclusione è necessario definire il significato di...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Quello che si intende dire con questo è che...
Ceea ce vrem să spunem este...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Pro další vysvětlení definice
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci