thajsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Obecný začátek eseje/seminární práce
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Obecný začátek pro představení daného tématu
... यह बात जाना-माना है.
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Obecný začátek pro představení daného námětu
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
รูปแบบคงที่...คือ...
Představování hlavní témat práce
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
हमारा लक्ष्य है कि...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

... की परिभाषा है...
ในความหมาย... หมายถึง...
Pro definování určitého slova
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pro definování určitého slova
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Pro definování určitého slova
... का अर्थ है...
คำนี้...หมายถึง...
Pro definování určitého slova
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... का साधारणतः अर्थ होता है...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Pro upozornění na danou definici
हमारा मूल विषय है...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
हमारा मतलब है कि...
เราหมายถึงว่า...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Pro další vysvětlení definice
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Pro uvedení hlavní hypotézy
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Pro uvedení hlavní hypotézy
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci