arabsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Obecný začátek eseje/seminární práce
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Obecný začátek pro představení daného tématu
C'est un fait bien connu que...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
On a beaucoup parlé et écrit sur...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Obecný začátek pro představení daného námětu
De nos jours, il est convenu que...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Nous analyserons ensuite les points...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un thème récurrent est...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Představování hlavní témat práce
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Ce travail explore les causes de...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Notre but est de...
هدفنا هو أنْ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Par définition... signifie...
تعني... بحكم التعريف...
Pro definování určitého slova
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Pro definování určitého slova
Il est important d'être clair quant à la définition de...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Pro definování určitého slova
Le terme... fait référence à...
يشير مصطلح... إلى...
Pro definování určitého slova
La norme veut que... soit défini en tant que...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Selon..., ...est défini en tant que...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...est communément compris comme...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Il est important de mettre en valeur...
من المهم التأكيد على...
Pro upozornění na danou definici
Nous concentrons notre attention sur...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Ce que nous entendons par là est que...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Plusieurs explications ont été proposées.
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Pro další vysvětlení definice
Ces explications trouvent leur origine dans...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Pro uvedení hlavní hypotézy
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci