turecky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Obecný začátek eseje/seminární práce
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Estas konata fakto, ke...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Multa estas verkita kaj dirita pri...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Obecný začátek pro představení daného námětu
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Daura temo en... estas...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Představování hlavní témat práce
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Nia celo estas...
Amacımız ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Per difino... signifas...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Pro definování určitého slova
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pro definování určitého slova
Estas grave, havi certe la difino de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Pro definování určitého slova
La termino... rilatas al...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Pro definování určitého slova
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...estas kutime komprenita por signifi...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Gravas emfazi...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Pro upozornění na danou definici
Nia fokuso estas sur...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Kion ni volas diri, estas ke...
Demek istediğimiz şu ki ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Pro další vysvětlení definice
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci