španělsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Det er et velkendt faktum at...
Ya es bien sabido que...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Mucho se ha escrito sobre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Examinaremos los factores...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Et vedvarende emne i...er...
Un tema persistente en... es...
Představování hlavní témat práce
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Esta investigación explora las causas de...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Vores formål er at...
Tenemos como propósito...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Ved definition...betyder...
...es por definición...
Pro definování určitého slova
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Pro definování určitého slova
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Es importante entender correctamente la definición de...
Pro definování určitého slova
Termet... henviser til...
El término... se refiere a...
Pro definování určitého slova
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ifølge..., defineres...som...
De acuerdo con..., ... se define como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...forståes sædvanligvis som...
... se entiende como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Det er vigtigt at understrege...
Es importante enfatizar...
Pro upozornění na danou definici
Vores fokus er på...
Nuestro punto de enfoque será...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Hvad vi mener er at...
Queremos decir...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Pro další vysvětlení definice
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Pro uvedení hlavní hypotézy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Pro uvedení hlavní hypotézy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci