polsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Det er et velkendt faktum at...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Wiele się mówi i pisze o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Przyjęło się twierdzić, że...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Et vedvarende emne i...er...
Stałym tematem w...jest...
Představování hlavní témat práce
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Praca ta bada przyczyny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Vores formål er at...
Naszym celem jest...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Ved definition...betyder...
Z definicji... wynika...
Pro definování určitého slova
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro definování určitého slova
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Pro definování určitého slova
Termet... henviser til...
Termin...odnosi się do...
Pro definování určitého slova
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ifølge..., defineres...som...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...forståes sædvanligvis som...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Det er vigtigt at understrege...
Należy podkreślić,...
Pro upozornění na danou definici
Vores fokus er på...
Skupiając się na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Hvad vi mener er at...
Mam na myśli, że...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Pro další vysvětlení definice
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Pro uvedení hlavní hypotézy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci