německy | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Det er et velkendt faktum at...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Obecný začátek pro představení daného námětu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Et vedvarende emne i...er...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Představování hlavní témat práce
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Vores formål er at...
Unsere Intention ist, ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Ved definition...betyder...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Pro definování určitého slova
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Pro definování určitého slova
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Pro definování určitého slova
Termet... henviser til...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Pro definování určitého slova
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ifølge..., defineres...som...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...forståes sædvanligvis som...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Det er vigtigt at understrege...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Pro upozornění na danou definici
Vores fokus er på...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Hvad vi mener er at...
Damit meinen wir...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Pro další vysvětlení definice
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Pro uvedení hlavní hypotézy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Pro uvedení hlavní hypotézy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci