vietnamsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Mục đích nghiên cứu là...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
... được định nghĩa là...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
... thường được hiểu là...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Ý của người viết là...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci