thajsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
รูปแบบคงที่...คือ...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
ในความหมาย... หมายถึง...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
คำนี้...หมายถึง...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
เราหมายถึงว่า...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci