arabsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
هدفنا هو أنْ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
تعني... بحكم التعريف...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
يشير مصطلح... إلى...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
من المهم التأكيد على...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci