italsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Obecný začátek eseje/seminární práce
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Obecný začátek pro představení daného tématu
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Obecný začátek pro představení daného námětu
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Seppure è unanime che...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Představování hlavní témat práce
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
يستعرض هذا البحث أسباب...
Questa ricerca esplora le cause di...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
هدفنا هو أنْ...
Il mio obiettivo è quello di...
Pro uvedení hlavního cíle studia
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

تعني... بحكم التعريف...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Pro definování určitého slova
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
In questo contesto il termine indica...
Pro definování určitého slova
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Pro definování určitého slova
يشير مصطلح... إلى...
Il termine... si riferisce a...
Pro definování určitého slova
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Secondo... il termine assume il significato di...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
...indica generalmente...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
من المهم التأكيد على...
È importante enfatizzare...
Pro upozornění na danou definici
سنَصُبّ تركيزنا على...
Ci concentreremo su...
Neformální způsob pro definování určitého slova
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Quello che si intende dire con questo è che...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Pro další vysvětlení definice
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Pro uvedení hlavní hypotézy
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Pro uvedení hlavní hypotézy
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Pro uvedení hlavní hypotézy
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Pro uvedení hlavní hypotézy
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Pro uvedení hlavní hypotézy
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci