česky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Obecný začátek eseje/seminární práce
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Je obecně známým faktem, že...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Přetrvávající otázka v...je...
Představování hlavní témat práce
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
يستعرض هذا البحث أسباب...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
هدفنا هو أنْ...
Našim cílem je...
Pro uvedení hlavního cíle studia
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

تعني... بحكم التعريف...
Podle definice...znamená...
Pro definování určitého slova
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pro definování určitého slova
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Je důležité si ujasnit definici...
Pro definování určitého slova
يشير مصطلح... إلى...
Termín...odkazuje na...
Pro definování určitého slova
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Podle... je definován/a jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
...se obecně rozumí...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
من المهم التأكيد على...
Je důležité zdůraznit...
Pro upozornění na danou definici
سنَصُبّ تركيزنا على...
Zaměřujeme se na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
To, co máme na mysli, je...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Bylo navrhnuto několik definic.
Pro další vysvětlení definice
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Tato vysvětlení vychází z...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Pro uvedení hlavní hypotézy
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Pro uvedení hlavní hypotézy
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Pro uvedení hlavní hypotézy
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci