japonsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Согласие
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Я понимаю его/ее точку зрения.
言っていることはもっともだ。
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Я полностью согласен, что...
・・・・に同意している。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Я всецело поддерживаю мнение, что...
心から・・・・という意見を支持する。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Я совершенно не соголасен с...
・・・・に強く反対である。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Я совершенно не разделяю идею, что...
・・・・という意見に断固として反対する。
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
И наоборот, ... показывает...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
В отличие от...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... похоже на ..., если принять во внимание...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... и ... различаются в понимании ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Первое...., второе, напротив, ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Одно из различий между ... и ..., однако...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Я бы предположил, что...
・・・・と言えるかもしれない。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Мне кажется, что...
・・・・のように見受けられる。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Я считаю, что...
私の意見では、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
По моему мнению...
私の見方だと、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Я придерживаюсь мнения, что...
私の意見としては、・・・・
Používá se při prezentování vlastního názoru
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Я полагаю, что...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Нельзя не заметить, что ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Согласен.., но...
確かにそうだが、しかし・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Действительно..., и все же ... остается фактом
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Согласен,... , и тем неменее
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Напротив,...
それどころか、・・・・
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
С одной стороны
一方では・・・・
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
С другой стороны...
しかしその一方で・・・・
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Несмотря на
・・・・にもかかわらず
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Хотя...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Говоря научным языком...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Между прочим...
ちなみに、・・・・
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Более того...
その上・・・・
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň