turecky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Demek istediğini anlıyorum.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
...'a tamamen katılıyorum.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
...'a karşın ...'daki ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Demek istediğim ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
Bana öyle görünüyor ki ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Bence ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Benim bakış açıma göre ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
... görüşündeyim.
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
İnancıma göre ... çünkü ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
... olmasına rağmen
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
Antiparantez ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Buna ilaveten ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň