thajsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
ฉันยอมรับว่า...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
ฉันจะพูดว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
ดูเหมือนว่า...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
ยอมรับ...แต่...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
ในทางตรงกันข้าม...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
ถึงแม้ว่า...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
โดยบังเอิญ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
นอกจากนี้...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň