švédsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Cineva este de acord cu...deoarece...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Sunt în totalitate de acord că...
Jag håller helt med om att ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mă opun total ideii conform căreia...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
I motsats till ..., ... visar ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...în opoziţie cu...este/sunt...
... till skillnad från ... är...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... liknar ... när det gäller ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Aş putea spune că...
Jag skulle säga att ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Impresia mea este că...
För mig verkar det som att ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
După părerea mea,...
Enligt min åsikt ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Din punctul meu de vedere...
Från min synpunkt sett ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Sunt de părere că...
Jag är av den uppfattningen att ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Convingerea mea este că... deoarece...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admitem faptul că..., dar...
Visserligen ... men ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Se admite faptul că..., însă...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Din contră,...
Tvärtom ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Pe de o parte...
Å ena sidan ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Pe de altă parte...
Å andra sidan ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Contrar...
Trots ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
În ciuda faptului că...
Trots att ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Întâmplător...
För övrigt/Förresten ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Mai mult decât atât...
Dessutom ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň